Tester & Second opinion

Om ni har interna sökanden eller potentiella kandidater från ert eget nätverk kan vi bistå med second opinion.

Våra konsulter är licenserade användare av evidensbaserade och välbeprövade personlighets- och ledarskapstester. Vi tillhandahåller även arbetspsykologiska begåvnings- och färdighetstester som är granskade av det världsledande certifieringsföretaget Det Norske Veritas. 

 

Vår metod

Vill du känna tryggheten att du anställer rätt person? Genom strukturerad djupintervju, arbetspsykologisk testning, ledarskaps-/personlighetsprofil och referenstagning kartlägger vi lämpligheten och potentialen att anta en ny roll. En second opinion ger dig som rekryterande chef ett komplett beslutsunderlag och konkreta verktyg att lyckas i ditt ledarskap av din nyanställda medarbetare.

Fem fördelar med second opinon:

- Bidrar till en professionell och objektiv rekryteringsprocess.

- Främjar arbetsgivarvarumärket och skapar en positiv kandidatupplevelse.

- Ger ett kvalitetssäkrat bedömningsunderlag.

- Eliminerar risken att göra en felrekrytering.

- Ger dig som chef konkreta verktyg att lyckas i ditt ledarskap.