Tester & Second opinion

Om ni har interna sökanden eller potentiella kandidater från ert eget nätverk kan vi bistå med second opinion.

Våra konsulter är licenserade användare av evidensbaserade och välbeprövade personlighets- och ledarskapstester. Vi tillhandahåller även arbetspsykologiska begåvnings- och färdighetstester som är granskade av det världsledande certifieringsföretaget Det Norske Veritas. 

Vår metod

Vill du känna tryggheten att du anställer rätt person? Genom strukturerad djupintervju, arbetspsykologisk testning, ledarskaps-/personlighetsprofil och referenstagning kartlägger vi lämpligheten och potentialen att anta en ny roll. En second opinion ger dig som rekryterande chef ett komplett beslutsunderlag och konkreta verktyg att lyckas i ditt ledarskap av din nyanställda medarbetare.

Fem fördelar med second opinon:

  1. Bidrar till en professionell och objektiv rekryteringsprocess.
  2. Främjar arbetsgivarvarumärket och skapar en positiv kandidatupplevelse.
  3. Ger ett kvalitetssäkrat bedömningsunderlag.
  4. Eliminerar risken att göra en felrekrytering.
  5. Ger dig som chef konkreta verktyg att lyckas i ditt ledarskap.