Tester & Second opinion

Om ni har interna sökanden eller potentiella kandidater från ert eget nätverk kan vi bistå med second opinion.

Våra konsulter är licenserade användare av evidensbaserade och välbeprövade personlighets- och arbetspsykologiska tester som är granskade av det världsledande certifieringsföretaget Det Norske Veritas. 

 

Vår metod

Vill du känna tryggheten att du har anställt rätt person? Genom arbetspsykologisk testning, personlighetsanalys, referenstagning, strukturerad djupintervju och bakgrundskontroll kartlägger vi lämplighet och potential att anta en ny roll. En second opinion ger dig som rekryterande chef ett komplett beslutsunderlag och konkreta verktyg att lyckas i ditt ledarskap. 

Fem fördelar med second opinon:

- Bidrar till en professionell och objektiv rekryteringsprocess.

- Främjar arbetsgivarvarumärket och skapar en positiv kandidatupplevelse.

- Ger ett kvalitetssäkrat bedömningsunderlag.

- Eliminerar risken att göra en felrekrytering.

- Ger dig som chef konkreta verktyg att lyckas i ditt ledarskap.