Medarbetare
Signera erbjuder skräddarsydda konsulttjänster i samband med rekrytering av nyckelfunktioner såsom chefer och specialister till samhällsnyttiga organisationer och företag.

Marina Sjölin

Partner / Seniorkonsult

Marina Sjölin har sedan 2007 arbetat med kompetensbaserad rekrytering och headhunting av chefer och specialister inom ett flertal branscher. Förutom sin gedigna konsulterfarenhet från den offentliga sektorn har Marina innehaft chefsbefattningar inom näringslivet där hon framförallt arbetat som rådgivare gentemot chefer och som ansvarig för den strategiska kompetensförsörjningen. 

Marina har en beteendevetenskaplig fil. kand examen och är certifierad användare av ett flertal arbetspsykologiska testverktyg; SHL, Aon och Cubiks.

marina.sjolin@signerarekrytering.se / 070-744 70 60

View LinkedIn profile

Josefin Johansson

Partner / Seniorkonsult

Josefin Johansson har varit verksam i rekryteringsbranschen sedan 2011, både som konsult och affärsområdeschef med särskilt ansvar gentemot offentlig och idéburen sektor. Med erfarenhet även från strategiskt kompetensförsörjningsarbete i linjeorganisation har hon skaffat sig en god förståelse för olika organisationsmodeller och en förmåga att sätta sig in i varje uppdrags unika förutsättningar.

Josefin har en beteendevetenskaplig fil. kand examen med vidareutbildning inom psykologi och pedagogik. Hon är licensierad användare av ett flertal arbetspsykologiska testverktyg; bland annat Aon och Cubiks.

josefin.johansson@signerarekrytering.se / Tel. 070-862 09 90

View LinkedIn profile

Priscilla Paulin

Searchansvarig/Senior Researchkonsult

Priscilla Paulin är searchansvarig/senior researchkonsult och har arbetat inom search- och headhunting sedan 2018, inom såväl Signeras sektorsinriktning som inom IT och yrkestjänster. Hon har även närmare 15 års erfarenhet från servicebranschen, bland annat från personalledande befattningar.

Priscilla har en beteendevetenskaplig fil. kand examen med inriktning mot psykologi. Hon är licenserad användare av ett flertal testverktyg; Aon, Assessio och Talent Q. Priscilla har även ett eget aktivt styrelseengagemang inom den ideella sektorn.

 priscilla.paulin@signerarekrytering.se / 070-456 63 65

 

View LinkedIn profile

Anna Hultkrantz

Rekryteringskonsult

Anna Hultkrantz är rekryteringskonsult och har varit verksam i rekryteringsbranschen sedan 2015. Anna genomför search- och rekryteringsprocesser samt second opinon på chefs-, specialist- och andra nyckelfunktioner. Majoriteten av genomförda uppdrag finns främst inom samhällsnyttiga organisationer men Anna har även varit verksam inom segment som fastigheter, finans, läkemedel, IT och FMCG.

Anna har en fil.kand. examen från Personal- och arbetslivsprogrammet med inriktning mot psykologi och är certifierad användare av ett flertal arbetspsykologiska testverktyg; bland annat SHL, Aon och Assessio.

anna.hultkrantz@signerarekrytering.se / 073-834 33 20

View LinkedIn profile

Sofia Jansson

Researchkonsult

Sofia är inriktad på search och headhunting och har flerårig erfarenhet av tillsättning av högre chefsroller, bland annat till offentliga verksamheter inom exempelvis hälso- och sjukvård, regioner, kommuner och myndigheter med flera.

Sofia har en fil. kand examen inom statsvetenskap och är även engagerad som styrelsemedlem i två ideella organisationer, varav vice ordförande i en av dem.

sofia.jansson@signerarekrytering.se / Tel. 073-539 64 51

 

View LinkedIn profile

Kemmie Hansson

Researchkonsult

Kemmie är inriktad på search och headhunting och arbetar med tillsättningar av nyckelfunktioner inom offentliga och ideella organisationer.

Kemmie har en fil. kand. examen från Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet med inriktning mot sociologi och är på sin fritid aktiv som volontär i en ideell organisation.

kemmie.hansson@signerarekrytering.se / Tel. 076-339 98 45

 

View LinkedIn profile

Från tanke till handling

Under många år i rekryteringsbranschen har vi på nära håll sett den kompetensbrist som råder på olika håll på den svenska arbetsmarknaden. För oss blev det tydligt att beslutsfattare som tillåter sig att tänka i nya banor också är de som bygger de mest framgångsrika teamen. Vår övertygelse är därför att en lyckad personbedömning handlar om mer än att bara säkerställa de mätbara kunskaperna hos en kandidat. I slutändan är det de kognitiva förmågorna - såsom kapacitet, attityd och kreativitet - som är avgörande för hur vi tar oss an morgondagens utmaningar. Det är där vår expertis bidrar och gör skillnad.