Medarbetare

Marina Sjölin

Delägare/Seniorkonsult

LinkedIn

Marina Sjölin har sedan 2007 arbetat med kompetensbaserad rekrytering och headhunting av chefer och specialister inom ett flertal branscher. Förutom sin gedigna konsulterfarenhet från den offentliga sektorn har Marina innehaft chefsbefattningar inom näringslivet där hon framförallt arbetat som rådgivare gentemot chefer och som ansvarig för den strategiska kompetensförsörjningen.

Marina har en beteendevetenskaplig fil. kand examen och är certifierad användare av ett flertal arbetspsykologiska testverktyg; SHL, Aon och Cubiks.

/ 070-744 70 60

Josefin Johansson

Delägare/Seniorkonsult

LinkedIn

Josefin Johansson har varit verksam i rekryteringsbranschen sedan 2011, både som konsult och affärsområdeschef med särskilt ansvar gentemot offentlig och idéburen sektor. Med erfarenhet även från strategiskt kompetensförsörjningsarbete i linjeorganisation har hon skaffat sig en god förståelse för olika organisationsmodeller och en förmåga att sätta sig in i varje uppdrags unika förutsättningar.

Josefin har en beteendevetenskaplig fil. kand examen med vidareutbildning inom psykologi och pedagogik. Hon är licensierad användare av ett flertal arbetspsykologiska testverktyg; bland annat Aon och Cubiks.

/ Tel. 070-862 09 90

Anna Hultkrantz

Rekryteringskonsult/Interimsansvarig

LinkedIn

Anna Hultkrantz är rekryteringskonsult och har varit verksam i rekryteringsbranschen sedan 2015. Anna genomför search- och rekryteringsprocesser samt second opinon på chefs-, specialist- och andra nyckelfunktioner. Majoriteten av genomförda uppdrag finns främst inom samhällsnyttiga organisationer men Anna har även varit verksam inom segment som fastigheter, finans, läkemedel, IT och FMCG.

Anna har en fil.kand. examen från Personal- och arbetslivsprogrammet med inriktning mot psykologi och är certifierad användare av ett flertal arbetspsykologiska testverktyg; bland annat SHL, Aon och Assessio.

/ 073-834 33 20

Sofia Ruckemann

Rekryteringskonsult

LinkedIn

Sofia är inriktad på search och headhunting och har flerårig erfarenhet av tillsättning av högre chefsroller, bland annat till offentliga verksamheter inom exempelvis hälso- och sjukvård, regioner, kommuner och myndigheter med flera.

Sofia har en fil. kand examen inom statsvetenskap och är även engagerad som styrelsemedlem i två ideella organisationer, varav vice ordförande i en av dem.

/ Tel. 073-539 64 51

Malin Östman

Researchkonsult

LinkedIn

Malin är inriktad på Signeras search- och headhuntingprocess och har flerårig erfarenhet från rekrytering inom bl.a. samhällsbyggnad, infrastruktur, ekonomi/management samt IT. Malin har även erfarenhet av att arbeta i en HR-funktion inom den offentliga sektorn.

Hon har en har en fil. kand examen inom Personal och Arbetsliv med inriktning mot psykologi från Karlstad universitet.

/ 076 339 98 45

Hanna Palmsten

Researchkonsult

LinkedIn

Hanna är inriktad på Signeras search- och headhuntingprocess och har erfarenhet från rekrytering inom HR, ekonomi, IT, kommunikation och marknadsföring.

Hon har en kandidatexamen inom arbetsvetenskap med fokus på arbetsliv, välfärd och särskilt fokus på hållbar styrning, organisering och ledning i välfärden från Halmstad Högskola.

/ 076 301 95 57

Signera erbjuder skräddarsydda konsulttjänster i samband med rekrytering av nyckelfunktioner såsom chefer och specialister till samhällsnyttiga organisationer och företag.