Om oss
Signera erbjuder skräddarsydda konsulttjänster i samband med rekrytering av nyckelfunktioner såsom chefer och specialister inom näringslivet, politikerstyrda organisationer och idéburen sektor.

Marina Sjölin

Partner & konsult

Marina Sjölin har sedan 2007 arbetat med kompetensbaserad rekrytering och headhunting av chefer och specialister inom ett flertal branscher. Förutom sin gedigna konsulterfarenhet från den offentliga sektorn har Marina innehaft chefsbefattningar inom näringslivet där hon framförallt arbetat som rådgivare gentemot chefer och som ansvarig för den strategiska kompetensförsörjningen. Närmast kommer hon från Nasdaq i rollen som Director för Talent Acquisition i EMEA.

Marina har en beteendevetenskaplig fil. kand examen och är certifierad användare av ett flertal arbetspsykologiska testverktyg; SHL, Cut-e och Cubiks.

Marinas övertygelse är att rätt person på rätt plats leder till positiva resultat och en välmående arbetsplats. Hon har under sina verksamma år etablerat ett omfattande kontaktnät med såväl uppdragsgivare som kandidater och arbetar alltid utifrån devisen att bygga långsiktiga relationer. 

[email protected] / 070-744 70 60

View LinkedIn profile

Josefin Johansson

Partner & konsult

Josefin Johansson har varit verksam i rekryteringsbranschen sedan 2011, både som konsult och affärsområdeschef med särskilt ansvar gentemot offentlig och idéburen sektor. Med erfarenhet även från strategiskt kompetensförsörjningsarbete i linjeorganisation har hon skaffat sig en förståelse för olika organisationsmodeller och en god förmåga att sätta sig in i varje uppdrags unika förutsättningar. Senast kommer Josefin från Länsförsäkringargruppen där hon ansvarade för implementationen av en nyinrättad rekryteringsavdelning. 

Josefin har en beteendevetenskaplig fil. kand examen med vidareutbildning inom psykologi och pedagogik. Hon är licensierad användare av ett flertal arbetspsykologiska testverktyg; Cut-e, Cubiks och DISC.

Josefin har ett starkt kundfokus och ett samhällsintresse som motiverar henne att åstadkomma rekryteringar som gör skillnad. Hennes arbetssätt präglas av en tydlig kommunikation och ett uthålligt engagemang genom hela processen. 

[email protected] / Tel. 070-862 09 90

 

View LinkedIn profile

Priscilla Paulin

Researcher

Priscilla arbetar med search/headhunting på lednings- och specialistnivå, framförallt inom offentlig och idéburen sektor. Med erfarenhet från ett flertal branscher har Priscilla byggt upp ett brett nätverk med både kandidater och "tipsare" att tillgå i samband med searchprocessen. 

Priscilla kommer närmast från Cross Executive Search där hon innehaft rollen som researcher. Hon har dessförinnan närmare 15 års erfarenhet från servicebranschen, bland annat från personalledande befattningar, vilket präglar hennes sätt att alltid vilja åstadkomma såväl nöjda kunder som kandidater. 

Priscilla genomgår ett beteendevetenskapligt fil. kandprogram på Stockholms universitet med inriktning mot psykologi. Hon är licenserad användare av ett flertal testverktyg; Cut-e, Assessio och Talent Q.

 [email protected] / 070-456 63 65

View LinkedIn profile

Från tanke till handling

Under många år i rekryteringsbranschen har vi på nära håll sett den kompetensbrist som råder på olika håll på den svenska arbetsmarknaden. För oss blev det tydligt att beslutsfattare som tillåter sig att tänka i nya banor också är de som bygger de mest framgångsrika teamen. Vår övertygelse är därför att en lyckad personbedömning handlar om mer än att bara säkerställa de mätbara kunskaperna hos en kandidat. I slutändan är det de kognitiva förmågorna - såsom kapacitet, attityd och kreativitet - som är avgörande för hur vi tar oss an morgondagens utmaningar. Det är där vår expertis bidrar och gör skillnad.