Interim

En chef till låns?

Interim betecknar något som gäller tillfälligt, under en övergångstid. Interima personallösningar är ofta ett bra alternativ under exempelvis en pågående rekrytering eller en förändringsresa som kräver särskild kompetens under en tidsbegränsad period. Signera hjälper offentliga och idéburna organisationer att snabbt få en chef eller specialist på plats.

Våra konsulter

Gemensamt för våra konsulter är de är erfarna och har hög specialistkompetens inom sina områden. Dessutom har de förmågan att snabbt kunna identifiera kärnan i uppdraget och vara en bidragande kraft under en tidsbegränsad period.

De konsulter vi samarbetar med är givetvis kvalitetssäkrade enligt vår rekryteringsmodell vilket gör att vi på ett tryggt sätt kan tillgodose kompetensbehovet i just Din verksamhet.

Kontakta oss