Interim & konsultlösningar

En chef eller specialist till låns

Interim betecknar något som gäller tillfälligt, under en övergångstid. Interima personallösningar är ofta ett bra alternativ under exempelvis en pågående rekrytering eller en förändringsresa som kräver särskild kompetens under en tidsbegränsad period. Signera hjälper samhällsnyttiga organisationer och företag att snabbt få en chef eller specialist på plats.

Våra interimskonsulter

Gemensamt för våra konsulter är att de är erfarna och har hög specialistkompetens inom sina områden. Dessutom har de förmågan att snabbt kunna identifiera kärnan i uppdraget och vara en bidragande kraft under en tidsbegränsad period.

De konsulter vi samarbetar med är givetvis kvalitetssäkrade vilket gör att vi på ett tryggt sätt kan tillgodose kompetensbehovet i just Din verksamhet.

Mer information?

Önskar du få hjälp med en interimstillsättning eller är du interimskonsult och vill komma ut i spännande uppdrag? Välkommen att kontakta Signeras konsult Anna Hultkrantz på eller tel: 073-834 33 20.