Etik & sekretess

Såhär tänker vi:

Kvalitet och seriositet är ledord i vårt arbetssätt och aldrig något vi gör avkall på. Oavsett om du är uppdragsgivare eller kandidat, kan vi garantera att varje process genomförs med största seriositet av ett kvalificerat rekryteringsteam. Vi följer alltid yrkesföreningen ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulters kvalitetsnormer och etiska regler. I Signeras arbetssätt innebär det att:

Vi alltid upprättar tydliga avtal med information om arbetsmetodik och villkor för uppdraget.

All information av känslig karaktär som kommer oss tillhanda i samband med ett uppdrag behandlas strikt konfidentiellt.

Vi uppdaterar regelbundet våra dokumentationsrutiner för att säkerställa att personuppgifter hanteras med största möjliga diskretion och enligt rådande lagar. 

Varje uppdrag har utgångspunkt i en tydligt förankrad kravprofil. Det är mot den som hela rekryteringen riktas för att eliminera risken för ett godtyckligt urvalsarbete.

Vi är tillgängliga gentemot både uppdragsgivare och kandidat. Varje kandidat som deltar i en rekryteringsprocess får personlig återkoppling om hur urvalsarbetet framskrider och när den aktuella tjänsten har tillsatts.

Mångfald är en hygienfaktor. Vi medverkar varken aktivt eller passivt till någon form av diskriminering på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.