Rekrytering

När ni anlitar oss kan vi garantera att vi gör vårt yttersta och mer därtill genom hela processen för att möta - och ännu hellre - överträffa era förväntningar.

En organisations framgångar avgörs helt och hållet av vilka kompetenser och egenskaper som finns innanför dess väggar. På Signera arbetar vi med moderna metoder för att attrahera rätt person till rätt arbetsplats.Vårt arbetssätt präglas av en välbeprövad kompetensbaserad metodik som kompletteras med nytänkande innovativa arbetssätt - allt för att bidra till en hållbar arbetsmarknad med ett starkt humankapital.

Signera rekryterar för en hållbar arbetsmarknad. Kapacitet, potential och motivation är alltid gemensamma egenskaper bland de chefer och specialister som rekryteras genom oss.


Vi hjälper er genom hela processen eller med utvalda moment:

  • Fullständig rekryteringsprocess
  • Search/headhunting
  • Annonsering
  • Urval
  • Djupintervju/personbedömning
  • Arbetspsykologisk testning
  • Referenstagning och bakgrundskontroll
  • Uppdragsbaserade case


Vill du att vi tar hand om ditt rekryteringsbehov? Kontakta oss gärna för att höra mer om hur vi arbetar och kan säkerställa kompetens i din verksamhet.