Referenser

Våra konsulter arbetar med stort engagemang och alltid ett professionellt bemötande. Vi sätter ett stort värde i att stärka våra uppdragsgivares arbetsgivarvarumärken under varje rekryteringsprocess. Ta del av några exempel på hur våra kunder har upplevt vårt samarbete!

Annika Wallenskog

Direktör Ekonomi och Styrning SKR

"Signera hjälpte oss på Sveriges Kommuner och Landsting att rekrytera en sektionschef för sektionen för demokrati och styrning. Det var en effektiv, snabb och mycket proffsig process. Trevliga att ha att göra med också!"

Gustaf Haag

Styrelseordförande Scouterna

"När Scouterna sökte Generalsekreterare och Biträdande Generalsekreterare ledde Signera arbetet mycket förtjänstfullt och med gott resultat. Alla underlag och analyser av kandidater var väl underbyggda och skarpa vilket gjorde det enklare för styrelsen att fatta bra beslut. Jag rekommenderar varmt Signera!"

Tobias Nilsson

Vice VD Fremia

"Signera har varit en värdefull resurs vid våra senaste rekryteringar. Med stor lyhördhet och förmåga att förstå våra behov har de lyckats presentera kandidater som stämmer väl in på våra kravprofiler. Jag är väldigt nöjd med såväl samarbetet som processen och resultatet!"

Mariann Eriksson

National Director Plan International Sweden

"Signeras process var mycket gedigen och skedde helt digitalt (pga rådande omständigheter). Jag är mycket nöjd med hela processen från uppstart över search till tester, djupintervjuer och presentation av slutkandidater. Det var den mest gedigna rekryteringsprocess vi har upplevt. Stort tack Signera!"

Maria Johansson

Kommundirektör Upplands-Bro kommun

"I min roll som kommundirektör för Upplands-Bro kommun har Signera varit partner i samband med rekrytering av chefer och andra nyckelpersoner. Rekryteringarna har genomgående varit väldigt lyckade vilket har varit enormt värdefullt för Upplands-Bro kommun. Jag kan varmt rekommendera Signera som samarbetspartner."

John Nilsson

Förhandlingschef arbetsgivarföreningen Sobona

"Signera skötte vår rekryteringsprocess på ett imponerande sätt. Varje detalj, stor som liten, var noga genomtänkt och mycket professionellt hanterad. Vi kände oss trygga hela vägen och är mycket nöjda med resultatet."

Johan Fyrberg

Förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan

"Studieförbundet Vuxenskolan har samarbetat med Signera när det gäller chefsrekrytering. Signera har bistått med rekryteringen på allra bästa sätt. Metodiskt, strukturerat och med ett inkluderande och inlyssnade förhållningssätt. Signera har också visat på stor förståelse och kunskap kring drivkrafter inom olika branscher. Detta har varit särskilt förtroendegivande när det gäller våra rekryteringsprocesser."

Stina Nordström

Generalsekreterare Reumatikerförbundet 

"Jag har haft förmånen att ta del av  Signera Rekryterings kompetens både som kandidat och som uppdragsgivare. I båda ”rollerna” har jag blivit mycket imponerad över den gedigna, omsorgsfulla och kompetent genomförda rekryteringsprocessen, där både kandidat och uppdragsgivare kan känna sig säkra och trygga när det gäller att hitta rätt - från båda håll. Inte minst är jag imponerad över skickligheten i searcharbetet för att hitta den perfekta matchen. Hatten av!"

Dan Haneklint

Ordförande Cancer- och Allergifonden

"Jag kan varmt rekommendera Signera Rekrytering som hjälpte oss på Cancer- och Allergifonden med rekryteringen av ny verksamhetschef. Samarbetet var både professionellt och personligt, och Signera visade stor kunskap om vår sektor och förståelse för våra specifika utmaningar. Det var en rakt igenom positiv och trygg process för både oss och för de kandidater som vi träffade."