Styrelsetillsättning

En väl sammansatt, effektiv och kompetent styrelse är en avgörande faktor för en organisations framgång. Våra seniora konsulter har god erfarenhet av att agera rådgivare till valberedningar och nomineringskommittéer i samband med rekrytering av ordförande och styrelseledamöter. 

Våra verktyg för identifiering och utvärdering av potentiella styrelsekandidater är väldokumenterade och ger med hög träffsäkerhet rätt person till rätt position – och bidrar även till att säkerställa en hållbar och diversifierad styrelsesammansättning. Vår målsättning är att förse våra uppdragsgivare med kandidater som kompletterar den redan existerande kompetensen och erfarenheten. I situationer där valberedningen själva har genomfört urvalsprocesse rekommenderar vi att man tillämpar en oberoende och objektiv second opinion av de som kandiderar till styrelsen. En second opinion innebär att våra erfarna rekryteringskonsulter genomför djupintervjuer, CV-genomgång, arbetspsykologiska test, referenstagning och bakgrundskontroll med de utvalda kandidaterna för att ge ett fullständigt beslutsunderlag.