Ledningsstöd

­Kompetensinventering

Medarbetarnas samlade kompetens är den grund organisationen står på i sin resa mot att uppnå uppsatta resultat. Att som medarbetare, team eller ledare genomgå en kompetensinventering innebär ett stort mervärde för kommande beslut som ska fattas. Hur ska vi organisera oss för att nå uppsatta mål? Vilken kompetens finns och vad behöver vi fylla på med? Hur kan organisationen stötta medarbetarnas utveckling?

Kartläggningen synliggör behov, möjligheter och utmaningar och används med fördel som ett beslutsunderlag för organisatoriska beslut. Vid en kompetensinventering använder vi en välbeprövad metodik för att definiera och bedöma avgörande kompetenser för olika roller.

Onboarding

Hur den nyanställde kommer att prestera i sin roll beror till stora delar på den introduktion du som chef erbjuder i samband med uppdragsstarten. Med en god introduktion minimerar du startsträckan för den anställde, säkrar efterlevnaden av företagskulturen och lägger grunden för ett långsiktigt samarbete. Efter rekryteringsprocessen bistår vi gärna med att:

  • Upprätta ett utförligt onboardingprogram.
  • Sätta en kompetensutvecklingsplan.
  • Sammanställa en utförlig tjänstebeskrivning.
  • Ge konkreta verktyg och råd för att du ska nå framgång i ditt ledarskap av den nyanställde.
  • Stötta dig som chef genom kontinuerliga uppföljningssamtal.