Ett urval av nyligen tillsatta tjänster:

Verkställande Direktör

Chef opinion och påverkan
Chef aktivism
Chef resurser och styrning
Chef kommunikation

Sektionschef demokrati & styrning
Expert planering och byggande
Expert miljöfrågor
Expert räddningstjänst
Arbetsmiljöstrateg
Gruppchef

Förbundssekreterare

Avdelningschef Kvalitet & Utveckling
Avdelningschef Myndighetsutövning

Förbundsdirektör

Kanslichef

Generalsekreterare

Förbundssekreterare

Förbundssekreterare

Rådgivare/förhandlare
Kommunikatör
Pensionsexpert

HR-chef
Bygglov- och GIS-chef
Teknisk chef

Socialchef

Administrativ chef

HR-chef Barn- och utbildningsförvaltningen

HR-chef nationell nivå

Kommunikatör

Verksamhetschef

VD / Rektor

Förhandlare 
Arbetsmiljöexpert

Marknadsansvarig

Ekonomiansvarig
Förhandlare