Ett urval av nyligen tillsatta tjänster

Ekonomichef

HR-chef nationell nivå

Förhandlare

VD / Rektor

Förhandlare

Expert planering och byggande

HR-chef Barn- och utbildningsförvaltningen

Strateg arbetsmiljö