Ett urval av nyligen tillsatta tjänster:

Ekonomichef

HR-chef nationell nivå

Socialchef

Förhandlare

VD / Rektor

Förhandlare

Sektionschef demokrati & styrning
Expert planering och byggande
Expert miljöfrågor
Arbetsmiljöstrateg

Generalsekreterare

HR-chef Barn- och utbildningsförvaltningen

Marknadsansvarig