Ett urval av nyligen tillsatta tjänster:

Administrativ chef

HR-chef nationell nivå

Socialchef

Rådgivare/förhandlare
Kommunikatör
Pensionsexpert

VD / Rektor

Förhandlare 
Arbetsmiljöexpert

Sektionschef demokrati & styrning
Expert planering och byggande
Expert miljöfrågor
Expert räddningstjänst
Arbetsmiljöstrateg
Gruppchef

Generalsekreterare

HR-chef Barn- och utbildningsförvaltningen

Marknadsansvarig

Verksamhetschef

Kommunikatör

Kanslichef

Chef opinion och påverkan
Chef aktivism

Fondkoordinator

Förbundssekreterare

HR-chef
Bygglov- och GIS-chef

Verkställande Direktör