Affärsidé och vision

 

Signera Rekrytering startades med utgångspunkt i en stark tro på vår affärsidé - att bidra med expertis och skapa mervärde till organisationer genom att säkerställa att rätt person rekryteras till rätt plats. Vår övertygelse är att träffsäkra rekryteringar skapar en positiv kedjeeffekt med individuella prestationer, produktiva team, effektiva verksamheter och en hållbar arbetsmarknad som resultat. 

 

Vår vision är att alla yrkesverksamma individer ska fylla en meningsfull plats på arbetsmarknaden och tillsammans åstadkomma ett välfungerande samhälle.